Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Štefana Uhorského Lysá pod Makytou
Krátka história
    Farnosť Lysá pod Makytou bola založená v roku 1787, kedy bola vyňatá z farnosti  Lúky. Farnosť i kostol sú zasvätené sv. Štefanovi Uhorskému.  Pomerne priestranný  kostol postavený v novoklasicistickom štýle bol posvätený v roku 1824. Z pôvodného  interiéru sa zachovali iba kazateľnica a organ, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami. Po pravej strane obetného oltára stojí kamenná krstiteľnica. Vzadu po ľavej strane nad stavaným  betlehemom je umelecky hodnotná socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorú zhotovili   bratia Kafkovci z Moravy. V našej farnosti pôsobilo doteraz 22 farárov, medzi nimi aj  významný básnik, spisovateľ a veľký znalec cyrilo-metodskej histórie ThDr. Albert  Masár.