Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Štefana Uhorského Lysá pod Makytou
Adresa:  Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lysá pod Makytou 18, 020 54 Tel.: 0424680087 Mobil: 0910151723 e-mail: lysa@fara.sk farár: Mgr. Jozef Hlaváč
Od 25. mája 2018 začal  platiť  Zákon  18/2018 Z. z. o  ochrane  osobných ú dajov  a  Nariadenie Európskeho    parlamentu  a  Rady (EÚ) 2 016/679    o chrane  f yzických   osôb  pri   spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Možnosť oboznámiť sa s touto smernicou nájdete na adrese https://gdpr.kbs.sk
1. septembra bola v Košiciach blahorečená Anna  Kolesárova. Ako 16 ročná bola zastrelená ruským  vojakom pri obrane svojej čistoty. Spojme sa v modlitbe aj za jej svätorečenie. Nebeský Otče, Anna Kolesárová ako mučeníčka  čistoty vydala svedectvo o bohatstve vnútornej  krásy každého človeka a stala sa povzbudením  pre mladých a rodiny pri vytváraní úprimných a  čistých vzťahov. Prosíme ťa, na jej orodovanie  vypočuj tieto prosby   (teraz prednes svoje prosby...) a daj, aby sme ju mohli uctievať na oltári ako  svätú. Skrze Krista, nášho Pána.  Amen.