Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Štefana Uhorského Lysá pod Makytou
Adresa:  Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lysá pod Makytou 18, 020 54 Tel.: 0424680087 Mobil: 0910151723 e-mail: lysa@fara.sk farár: Mgr. Jozef Hlaváč
Pôstne obdobie   
Môžeme si predstaviť Zmŕtvychvstalého  Pána, ktorý nás volá vyjsť z našich  temnôt a my sa vydávame na cestu  smerom k nemu, ktorý je Svetlom. A  Pôst je cestou k zmŕtvychvstalému  Ježišovi, je obdobím pokánia, aj  umŕtvovania, avšak nie samoúčelného,  ale  zameraného na to, aby sme vstali z  mŕtvych s Kristom, obnovili našu krstnú  identitu, čiže znova sa narodili „zhora“,  z lásky Boha (porov. Jn 3,3). Preto je  Pôstne obdobie svojou prirodzenosťou  časom nádeje. (Z katechézy Sv. Otca na  pôstne obdobie.)
Svoju solidaritu s núdznymi môžeme vyjadriť aj príspevkom do pôstnej krabičky v kostole, alebo na  internetovej stránke http://www.charita.sk/postnakrabicka/o-kampani.php.