Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Štefana Uhorského Lysá pod Makytou
Adresa:  Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lysá pod Makytou 18, 020 54 Tel.: 0424680087 Mobil: 0910151723 e-mail: lysa@fara.sk jhlavac64@gmail.com farár: Mgr. Jozef Hlaváč
Od 25. mája 2018 začal  platiť  Zákon  18/2018 Z. z. o  ochrane  osobných ú dajov  a  Nariadenie Európskeho    parlamentu  a  Rady (EÚ) 2 016/679    o chrane  f yzických   osôb  pri   spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Možnosť oboznámiť sa s touto smernicou nájdete na adrese https://gdpr.kbs.sk
Aké milé sú tvoje príbytky, Pane  zástupov; túži a zmiera moja duša po  nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje  telo vznášajú sa k Bohu živému.  Vďaka všetkým, ktorí sa pričinili o obnovu  nášho kostola. Nech pohľad na túto  dominantu obce a farnosti Lysej pod  Makytou poteší oko a obohatí dušu  všetkých, ktorí ho navštevujú, alebo okolo  prechádzajú.  
Bližšie informácie o aktuálnej situácii a usmerneniach nájdete v oznamoch.