Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Štefana Uhorského Lysá pod Makytou
Adresa:  Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lysá pod Makytou 18, 020 54 Tel.: 0424680087 Mobil: 0910151723 e-mail: lysa@fara.sk farár: Mgr. Jozef Hlaváč
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. januára 2017
Kristova láska nás ženie modliť sa a zároveň robiť viac, ako je len modlitba za jednotu  kresťanov. Spoločenstvá a cirkvi potrebujú Boží dar zmierenia, lebo on je prameňom života.  Potrebujú ho však predovšetkým ako základ svojho spoločného svedectva vo svete: „aby všetci  boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty  poslal“ (Ján 17, 21). Svet potrebuje služobníkov zmierenia, ktorí prelomia bariéry, postavia  mosty, zabezpečia pokoj a otvoria dvere k novým životným cestám v mene toho, ktorý nás  zmieril s Bohom, v mene Ježiša Krista. Jeho Svätý Duch ukazuje cestu, ako možno dnes v jeho  mene uskutočňovať zmierenie. Nech prameň zmierenia, ktorý nám daroval Boh, preteká v  bohoslužbe a počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2017, aby našli ľudia pokoj a  mohli sa stavať mosty. Nech ľudí a cirkvi ženie Kristova láska, aby žili zmierení a búrali múry  rozdelenia. ZMIERENIE – ŽENIE NÁS KRISTOVA LÁSKA  Spoločná iniciatíva  Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady napodporu jednoty kresťanov