Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Štefana Uhorského Lysá pod Makytou
Adresa:  Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lysá pod Makytou 18, 020 54 Tel.: 0424680087 Mobil: 0910151723 e-mail: lysa@fara.sk farár: Mgr. Jozef Hlaváč
 Slovensko má nového blahoslaveného. Je ním Titus Zeman, saleziánsky kňaz,  ktorý sa narodil vo Vajnoroch 4. januára 1915 a tam aj zomrel na následky  mučenia a väzenia 8. januára 1969. Blahorečenie sa uskutočnilo v sobotu 30.  septembra 2017 v Bratislave - Petržálke.
Blahoslavený Titus - oroduj za nás.